Eskadrille 543

Lang tid før Eskadrille 543 (ESK 543), og de 3 søstereskadriller officielt blev oprettet, blev der gjort mange tanker og praktiske forberedelser. Først og fremmest skulle personellet findes og uddannes, uden personel, ingen enhed. En anden stor opgave var at opbygge enhedernes fremtidige fredstidsstillinger.

Personellet blev rekrutteret fra alle hjørner af hær og flyvevåben (og enkelte fra søværnet), et sammenskrab af officerer, befalingsmænd og konstabler, som nok i mange tilfælde søgte jobbet på grund af den ”eventyrlige” uddannelse i USA, der blev lokket med. HAWK systemet var et komplekst system, og til betjening, vedligeholdelse og reparation af materiellet var der behov for mange forskellige specialister. Hovedopdelingen af personellet var: Operatører til betjening og daglig vedligeholdelse, samt teknikerne til at reparere, hvad operatørerne ”havde ødelagt” eller slidt i stykker. Både tekniker og operatørgruppen var igen opdelt i adskillige specialer.

For at kunne oprette ESK 543 med færdiguddannet teknikerpersonel, blev de forskellige kurser skruet sammen så de sluttede samtidigt, lige omkring den 8. oktober 1964. De længstvarende startede på Fort Bliss, i El Paso Texas næsten et år tidligere. Operatørerne måtte klare sig med mindre, før afrejsen fra Danmark blev der gennemført nogle ugers forkursus i Vedbæk, hvor HAWK systemets virkemåde blev gennemgået i meget grove træk. Derefter gik det ”over dammen”, under fine forhold i SAS rutefly via Montreal til El Paso, ankomst en eller to dage før den 8. oktober 1964. 

Fra den 8. oktober til den ”afsluttende eksamen” med første missil affyring, i starten af februar 1965, foregik uddannelsen enhedsvis, med en smule teori, men mest som praktisk træning, ledet af amerikanske instruktører.

Efter den grundlæggende uddannelse, skulle ESK 543 stationeres på Stevns, for i samarbejde med NIKE Eskadrille 533, at deltage i luftforsvaret af hovedstaden. De to enheder, Stevnsfort og senere ESK 541 blev kaldt ”Den knyttede næve mod Øst”.

Operationsområdet skulle indrettes ved Stevns Fyr, og personellet indkvarteres sammen med NIKE personel på den nye kaserne ved Sigerslev. 

Men i februar 1965 var byggerierne endnu ikke startet. 1. maj 1965 fremgik det af en artikel i Østsjællands Socialdemokraten: ”HAWK batteriet skal bruge 18 tønder land, og i løbet af maj kan det forventes at der vil blive foretaget ekspropriation af arealerne ved Stevns Fyr”. Ligeledes kunne læses: ”Mandskabet er for et par måneder siden flyttet ind på Lille Heddinge skole, arbejdet med kaserneudvidelsen i Sigerslev ventes snart udbudt i licitation, byggetilladelse er givet” De første par år på Stevns blev derfor lidt primitive, i skolen blev de kakkelovnsopvarmede klasseværelser og gymnastiksal indrettet med køjesenge, og nødtørftige badefaciliteter i vaskehuset. Men ingen led nød, der blev plads til både officers-, befalingsmands- og konstabel/værnepligtiges messer.

I løbet af 1965 begyndte eskadrillen at modtage HAWK materiellet, det blev leveret stykke for stykke gennem en længere periode, og da stilingen ved fyret først kunne forventes klar flere år frem i tiden, måtte der jo ”gøres noget”. Børresens gård og tilliggende jorder, lige overfor hovedindgangen til Stevnsfort, blev derefter indrettet som midlertidigt hjemsted for HAWK materiellet. Gårdens staldbygning blev til kontorer og opholdslokale, og stuehuset til soldaterhjem. På de tilstødende marker ud mod klinten, gik personellet i gang med at opbygge veje og platforme til radarer, missiler og andet HAWK udstyr. Det foregik med brugte jernbanesveller, der afhentedes ved jernbanestationen i Rødvig, og med håndkraft udlagt på pløjemarkerne.

I årene 1967/68 blev byggerierne efterhånden afsluttet, og enheden kunne glæde sig over at flytte ind i de nye lyse og venlige faciliteter.

ESK 543 opererede ved Stevns Fyr indtil flytningen til NIKE ESK 534 gamle afskydningsområde ved Tune i 2000. Dette blev endestationen og enheden blev nedlagt den 11. januar 2005.

CHEFER FOR ESKADRILLE 543

 

Major      Poul A. Hegaard Hansen  08 OKT  1964 - 31 OKT  1967

Major     Tom Christiansen                01 NOV 1967 - 28 FEB  1969

Major      Mogens J. Johnsen              01MAR  1969 - 08 NOV  1970

Kaptajn  Arne Mølgaard                    09 NOV 1970 - 14 NOV  1971

Major     John Møller                           15 NOV 1971 - 28 FEB  1975

Major    Just C.M. Probst                    01 MAR 1975 - 03 AUG  1975

Kaptajn Mogens Christensen            04 AUG 1975 - 30 NOV  1975

Major    Poul E.W. Jensen                   01 DEC 1975 - 31 MAJ  1978

Major    Ole L. Andersen                    01 JUN  1978 - 14 JUL   1981

Major    Mogens Christensen             15 JUL   1981 - 31 DEC  1982

Kaptajn Egon H. Poulsen                   01 JAN  1983 - 31 MAJ  1983

Major    Bjarne Cornelius                    01 JUN  1983 - 30 JUN  1986

Major    K. Ebbe Rosgaard                  01 JUL   1986 - 26 JUN  1988

Major    Jørn Due                                 27 JUN  1988 - 31 DEC  1989

Kaptajn Jørgen S. Jørgensen              01 JAN  1990 - 31 MAJ  1992

Kaptajn Claus L. Christiansen          01 JUN  1992 - 26 NOV 1994

Major    Kim R. Hansen                     27 NOV 1994 - 20 JUN  1997

Major    Henrik Larsen                      21 JUN  1997 - 30 SEP  1998

Kaptajn Dennis Nielsen                    01 OKT  1998 - 30 JUN  2000

Major    Carl A. Hune                       01 JUL   2000 - 31 MAR 2002

Major    Frank B. Pedersen              01 APR   2002 - 31 AUG 2003

Kaptajn Martin H. Andersen          01 SEP    2003 - 30 APR  2005

 

                        

Her startede det.
Lille Heddinge skole
Afskydningssektion
Eskadrille 543 site
Veterantræf 1974
Kontrolvogne
Salvo firing Sardinien
Øvelse i Oksbøl
Øvelse Blind Fagot
Luftfoto Eskadrille 543
Parade

Leif Jensen 28.12.2019 17:20

Hej. Hvor skal jeg sende billederne hen? Godt Nytår.

Kaj Povlsen 29.12.2019 08:25

Hej Leif. Tak for svar, jeg sender via e-mail min adresse, så på forhånd tak for billederne. Mvh.

Leif Jensen 22.12.2019 16:41

Hej Kaj.skal nok se efter billeder efter Jul.God Jul.

Leif Jensen 21.12.2019 11:04

Var indkaldt 1967-68 var indlogeret på Lille Heddinge gamle skole og Hawk lå ved Stevnsfortet.Var med til at flytte til Højerup.En dejlig tid.770599.

Kaj Povlsen 21.12.2019 15:26

Hej Leif. Tak for indlæg. Hvis du har billeder eller beretning fra dengang, så er det meget velkommen. Jeg var i eskadrillen fra 1964.

Kåre Kærmark Olsen 05.10.2019 16:14

Sjovt at finde denne side og gense sitet.Aftjente værnepligt i Esk. 543 i 1971-72 som generatormand og chauffør.

Kaj Povlsen 05.10.2019 20:01

Hej. Jeg var der 1964-1971 som lchr og missile tek. LUFTVET holder arrangementer der og mindes gamle dage. Venlig hilsen

| Svar

Nyeste kommentarer

21.07 | 22:18

Hej jeg var med til at oprette ESK 534 Hawk fra dag 1 ved flyvestation Sigerslev . Jeg flyttede også med til flyvestation Karup . Vh palle s Nielsen .

16.07 | 06:30

Hej Arne. Tak for din mail. Altid velkommen på arkivet. Husk også vores anden hjemmeside klghis.com. Venlig hilsen

15.07 | 17:55

Hej
Navn Arne Ditlevsen. Jeg var konstabel i 534 fra 1. november 1963 til 31. Juli 1966. Jeg var i IFC og var ttr og mtr operatør.
En god tid.

14.07 | 07:08

Hej Torben. Det er iorden og jeg regner med, at du markerer billederne med "LUFTVET". Venlig hilsen