Luftforsvarets Veteraner

Troposcatter Torphøj

Indgang til Stationen

NATO – sendestationen Torphøj blev etableret på et areal erhvervet af Forsvarsministeriet i 1959 med henblik på at anvende området som led i en større NATO radiokædeforbindelse. Danmark finansierede anskaffelse af arealet, medens NATO finansierede byggeriet af Stationen.  Beliggenhed var ved Kollemorten nord for Give, nærmere betegnet Torphøj. Det var et højt klassificeret kommunikationssystem med forbindelse fra Grimstad, Norge over Torphøj til Emden i Tyskland og havde navnet ACE HIGH.

I Kollemorten gik man i gang i 1960, tunge køretøjer og tung trafik fyldte vejene og efterlod kæmpemæssige huller. Stationen var operativ 1962. NATO asfalterede vejene først i 1964. Torphøj var i begyndelsen bevogtet af militærpoliti, der var udstationeret fra Flyvestation Karup. Ved forsvarsforliget i 1973 blev de sparet væk, og der var derefter kun det faste personel på stationen, en chef, ti teknikere og to civilt ansatte. Da Torphøj blev bygget, havde værnepligtige og konstabler krav på kost og logi. Vagterne bestod af både værnepligtige og konstabler, og flere af teknikkerne var konstabler. Logi var der på Torphøj, men ingen kostforplejning, så der blev lavet en aftale med Kollemorten Afholdshotel, der så blev fast spisested for en stor del af de ansatte. Det blev nedlagt kort tid efter at vagterne forsvandt fra Torphøj. Afholdshotellet var der, hvor der nu er bagerforretning. Etablering af Stationen var en stor omvæltning i det lille samfund, hvor også ekspropriering af ejendomme forekom. Tilflytterne har dog været med til at sætte præg på det lokale samfund; der er flere foreninger, der har haft, og har de tidligere ansatte på Torphøj i deres bestyrelser, og en plads i både by- og amtsråd er det også blevet til.

Parabolerne var 20 meter i diameter, det giver et areal på 300 m, der blev anbragt på toppen af et 7,5 m højt stativ, og derefter rejst til lodret position

Da stationen lukkede i 1994, blev personellet spredt for alle vinde. Kasernearbejderen blev fyret, rengøringsassistenten gik på pension, én af teknikerne forlod forsvaret, tre kom til Karup, fem til Skrydstrup, én til Vandel og én blev på Torphøj som opsynsmand. Torphøj blev udbudt til salg efter lukningen, men salget blev af forskellige grunde ikke til noget, kun skoven uden for er blevet solgt. Resten, selve det indhegnede område og bygningerne, har forsvaret besluttet at beholde til eget brug

Den 16. december 1960 besigtiger en delegation bestående af repræsentanter fra forskellige forsvarsmyndigheder, der i blandt Major P.E.W Jensen ,LVG, stationen og de store antenner.

Der blev afsluttet på Rejs Mølle Kro den 18. december 1960 sponseret af KRUPP

Nyeste kommentarer

21.07 | 22:18

Hej jeg var med til at oprette ESK 534 Hawk fra dag 1 ved flyvestation Sige...

16.07 | 06:30

Hej Arne. Tak for din mail. Altid velkommen på arkivet. Husk også vores ...

15.07 | 17:55

Hej Navn Arne Ditlevsen. Jeg var konstabel i 534 fra 1. november 1963 t...

14.07 | 07:08

Hej Torben. Det er iorden og jeg regner med, at du markerer billeder...