Eskadrille 534 NIKE

Klar til afgang ASP Mc Gregor Range USA

Den lange flyrejse

Velkommen til siten

Klargøring HERCULES

Klargøring AJAX

H.M. Kong Frederik 9 på besøg.

H.M. Dronning Margrethe 2 på besøg.

Daglig check LCA

Missile ready

TRR og TTR

HIPAR

TTR-TRR-HIPAR

Director Station

Fra venstre: S. Nielsen-S. Brynel-K. Rasmussen-F.A. Fischer-K.L. Mogensen-B.L.Andersen-H. Hougesen

ESK nedlagt 28. FEB. 1983

4. batteri/Flyverdetachement 534/Eskadrille 534 
 

         Radarområdet var placeret lige uden for Tune by, det var i øvrigt i dette område at ”Tunestillingen” blev anlagt i 1916. Afskydningsområdet skulle ligge i nærheden af landsbyen Tjæreby. Det positive for 4. batteri var bl.a., at bygninger, installationer, fundamenter m.v. til opsætning af systemet var i orden. Bygninger til personellet og administration var færdige i december 1959. I foråret 1960 fik batteriet indkvarteringsområde på Roskilde Kaserne, hvor enheden fik hjemsted i 14 år.

         I forbindelse med opstilling af raketbatterierne havde der været forskellige indsigelser, men en af de mere kuriøse oplevedes i Tune. En borger i området sendte en række breve til militære myndigheder og bygningsarbejderne. Det fremgik af brevene, at manden ud over sin borgerlige metier også bl.a. var profet og kirkereformator. Han havde i den anledning af Helligånden fået myndighed over et område omkring Tune. I disse ”Helligåndsområder” ville alle våben være ubrugelige, geværer ville ”klikke” og sabler bøje sammen som papir, som det udtryktes. Han påpegede derfor det meningsløse i at placere et raketbatteri ved Tune, da raketterne ikke ville virke.

         Eskadrillen blev nedlagt 28 FEB 1983.
 
Afskydnings området er tilbagekøbt af Langagergård og udlejes til bl.a. campingvogne i vintersæsonen.

Nøglebemanding ved oprettelsen 02 FEB 1959

 

Chef                                   Kaptajnløjtnant (R)          Svend E. Nielsen

Næstkommanderende    Premierløjtnant                Frantz Aa. Fischer

Delingsfører IFC              Premierløjtnant (R)          Jørn Kofoed

Teknisk leder                    Fenrik                                Helge O. Pedersen

Delingsfører LCA            Premierløjtnant                Tom Christiansen

Teknisk leder                    Overfenrik                         Frede Mardahl 

 

Chefer

 

Kaptajnløjtnant(R)  Svend E. Nielsen                02 FEB   1959 - 31 NOV 1961

Kaptajn (R)              Svend E. Nielsen                01 DEC  1961 - 03 JUN 1962

Major (R)                 Svend E. Nielsen                04 JUN   1962 - 14 OKT 1963

Major                       Steen Brynel                       15 OKT   1963 - 15 SEP 1965

Major                       Bjarne R. Kjeldsholm         16 SEP   1965 - 31 DEC 1967

Major                       Knud Rasmussen               01 JAN   1968 - 14 AUG 1968

Major                       Frantz Aa. Fischer              15 AUG  1968 - 14 NOV 1971

Major                       Knud L. Mogensen            15 NOV  1971 - 26 NOV 1972

Major                       Knud Lerke-Møller            27 NOV  1972 - 28 FEB 1975

Major                       Viggo D. Nielsen                01 MAR  1975 - 11 JUL  1976

Major                        Søren C. Vindelin             12 JUL    1976 - 31 JUL  1978

Major                        Bent L. Andersen              01 AUG  1978 - 31 JUL  1981

Major                        Herluf D. Hougesen         01 AUG  1981 - 28 FEB  1983

 

Arne Ditlevsen 15.07.2020 17:55

Hej
Navn Arne Ditlevsen. Jeg var konstabel i 534 fra 1. november 1963 til 31. Juli 1966. Jeg var i IFC og var ttr og mtr operatør.
En god tid.

Kaj Povlsen 16.07.2020 06:30

Hej Arne. Tak for din mail. Altid velkommen på arkivet. Husk også vores anden hjemmeside klghis.com. Venlig hilsen

John Hansen Ahle 06.11.2019 14:39

Spændende side da jeg selv har aftjent min værnepligt på 534
1. Del på Stevns og var med til flytningen til Flyvestation Karup 😊

palle s nielsen 21.07.2020 22:18

Hej jeg var med til at oprette ESK 534 Hawk fra dag 1 ved flyvestation Sigerslev . Jeg flyttede også med til flyvestation Karup . Vh palle s Nielsen .

Ole Kaare 08.04.2018 09:12

Ja, husker tydeligt min soldatertid i Tune, hvor jeg lå i section Charlie fra februar 1969 til november 1969. Vi havde forøvrigt indkvarter på Roskilde kaserne.

| Svar

Nyeste kommentarer

21.07 | 22:18

Hej jeg var med til at oprette ESK 534 Hawk fra dag 1 ved flyvestation Sigerslev . Jeg flyttede også med til flyvestation Karup . Vh palle s Nielsen .

16.07 | 06:30

Hej Arne. Tak for din mail. Altid velkommen på arkivet. Husk også vores anden hjemmeside klghis.com. Venlig hilsen

15.07 | 17:55

Hej
Navn Arne Ditlevsen. Jeg var konstabel i 534 fra 1. november 1963 til 31. Juli 1966. Jeg var i IFC og var ttr og mtr operatør.
En god tid.

14.07 | 07:08

Hej Torben. Det er iorden og jeg regner med, at du markerer billederne med "LUFTVET". Venlig hilsen