Radarstation Bornholm

Radarstation Bornholm

Enhedsbetegnelse: Flyradarstation Bornholm (FRS Bornholm).

Flyverdetachement Bornholm (FLD Bornholm).

Flyverdetachement 503 (FLD503).

Eskadrille 503 (ESK503).

Radarhoved Bornholm (RH Bornholm).

Placering: 5507N 1453E, Rytterknægten i Almindingen skov.

Periode: 16. maj 1955 – .

Kaldesignal: ICECAP (1955 – 2002).

Udstyrstyper: AN/FPS-8 søgeradar (1955 – 1962).

       RV-377 søgeradar (1962 – 1986).

Martello søgeradar (1986 –).

          AN/TPS-10D højdefinderradar (1955 – 1958).

            AN/FPS-6A højdefinder (1958-1962)

            S-344 højdefinderradar (1962-1984)

            S-723 højdefinderradar  (1985)

 

            

6. september 1954 underskrev Forsvaret og skovrider J.A. Nielsen, Statsskovvæsnet en lejekontrakt om leje af et areal  ved Segen til opførelse af en varslingsstation og den 16. maj 1955 blev stationen officielt overdraget til flyvevåbnet og  FRS Bornholm operativt klarmeldt, kaserneområdet i Segen var klar til indflytning den 9. maj 1956. Enheden var i starten udstyret med samme materiel typer som de øvrige stationer og hørte underFlyvestation København og hed derfor "Flyradarstation Bornholm", men da Flyvestation København den 1. maj blev nedlagt skiftede radarstationen navn til "Flyverdetachment Bornholm" og underlagt  Flyvestation Værløse, det varede til 1. september 1970 og skiftede navn til Flyvestation Bornholm/Eskadrille 503. navn. Som følge af den kolde krig besluttede NATO at oprette et fælles finansieret varslingssystem, NATO Early Warning System, som på få minutter kunne advare alliancen, hvis et storangreb var under udvikling fra sovjetisk side.

Systemet skulle bestå af et antal nye, langtrækkende radarstationer, som sammen med de nationale anlæg – via SOC – skulle varsle til NATO hovedkvarteret ved Paris. Danmark fik tildelt to af disse stationer, som blev opstillet på Bornholm og på Færøerne. I 1962 fik FLD503 status som High Power Reporting Post (HPRP) for Early Warning Area 8. I 1962 fik stationen nyt materiel, nemlig en back-to-back RV-377 radar med en Side-lobe blanking antenne og en S-244 højdefinder, bygget af Marconi, England. S-244 måtte i 1984 vige pladsen for tårnet til S-723 også fra Marconi.

I november 1966 flyttede SOC/INT (SOC Intelligence) fra BK1137 i Karup til Bornholm og fik betegnelsen RADINT (Radar Intelligence). Elementet fik tildelt et særskilt operations-rum, hvorfra opgaven kunne løses langt bedre end fra GSM-bordet i SOC-salen. Den 21. august 1968 kl. 0200 blev operatørerne på HPRP Bornholm, som nogle af de første inden for NATO-alliancen, vidner til en stor afvigelse fra normalbilledet. En massiv anflyvning med invasionstropper fra Warszawapagten var på vej mod Tjekkoslovakiet for at nedkæmpe det spirende demokrati i dette land. Stationen viste ved denne lejlighed, at informationerne i en sådan situation hurtigt kunne tilflyde såvel nationale- som NATO-myndigheder. Dog var der lidt malurt i bægeret, idet stationen i pressen blev hængt ud for at være årsag til, at der var gået tre kvarter før Forsvarsstaben blev informeret. Chefen for FLD503 tog dog til genmæle i pressen, idet han udtalte, at "vi skal ikke være sorteper herovre". Årsagen til forsinkelsen viste sig at være en defekt fjernskriver ved Forsvarets Efterretningstjeneste i Kastellet i København. 

Ved NADGE-systemets indførelse i 1971 blev enheden kun automatiseret i meget ringe udstrækning. Den fik mulighed for at rapportere ved hjælp af såkaldte "sildekasser" og benævntes nu Manuel Reporting Post. I 1979 fik stationen anden generations NADGE-konsoller, og enheden var nu automatiseret (Automatic Reporting Post), så den kunne operere direkte sammen med de øvrige K&V-enheder. Primo 1986 ankom den nye 3-dimensionale Martello-radar, og i 1988 blev den meldt klar til operativ drift.

Ultimo 1994 besluttede Forsvarskommandoen at undersøge muligheden for en yderligere automatisering af enheden med deraf følgende ændring af funktion og nedskæring af personel styrken. Ultimo juli 1998 begyndte derfor et ombygningsarbejde på Bornholm. Ændringen i ESK503 status skulle være på plads ved årsskiftet 1998/99 og betød en kraftig reduktion af personelstyrken, ligesom kaserneområdet blev saneret. To bygninger blev her revet ned, et garageanlæg opført og adskillige opholds- og indkvarteringsfaciliteter blev renoveret. I bunkerområdet blev H5118-computeren og HMD-22-konsollerne udfaset, og som en del af NADGE UPDATE projektet blev der installeret nyt PC-baseret udstyr. Automatiseringen var en kendsgerning med udgangen af april 1999.

Som en udløber af Forsvarsaftalen af 25. maj 1999 blev Flyvestation Bornholms forhold atter taget op til vurdering, og det blev besluttet, at ESK503 skulle have status af Radarho-ved (RH), når ”styring” fra operationscentre var mulig. Desuden skulle enhedens radar ef-terretningsfunktion – RAPINT (Recognized Air Picture Intelligence) – flyttes til Kontrol- og Luftforsvarscenter Vest i Karup. Ultimo 2001 blev det besluttet at bibeholde den fysiske placering af RAPINT på Bornholm, da fjernstyring af Martello-radaren ville blive en både vanskelig og særdeles bekostelig sag. Den 1. juli 2002 blev RH Bornholm oprettet.

Chefer:

1955 - 63 Kaptajn/Major E. Møller

1963 - 70 Oberstløjtnant T.H.K. Wichmann

1970 - 73 Oberstløjtnant E.P. Willumsen

1973 - 76 Oberstløjtnant B.I.Thetmark

1976 - 79 Oberstløjtnant N.R. Lundbye

1979 - 83 Oberstløjtnant B.I. Thetmark

1983       Oberstløjtnant P.M. Helstrup

1983 - 87 Oberstløjtnant H.A. Schrøder

1987 - 91 Oberstløjtnant P.M. Helstrup

1991 - 95 Oberstløjtnant M.K. Heltenov

1995 - 98 Oberstløjtnant H. R. Dam

1998 - 98 Major J. L. Sørensen

1998 - 01 Oberstløjtnant O. Würtz

2001 - 02 Major A.W. Møller

2002 - 07 Kaptajn M. Jacobsen

2007 - 07 Kaptajn A. P. Kjerrumpgaard

2007 - 10 Kaptajn T. Olsen

2010 -      Kaptajn M.E. Hansen

Den 1. juli 2002 blev ESK nedlagt og enheden blev Radarhoved (RH) Bornholm.

Ejvind Tarp 31.03.2020 12:27

Jeg gjorde tjeneste her fra okt. 1964 til dec. 1966. Radaren blev af og til mekanisk jammet fra Polen og DDR.

John 01.05.2019 09:05

Jeg kan lide side, men Danmark skal en have fremskudt flyvestation på Bornholm. Som Svensker har på Gotland 👊🏻

| Svar

Nyeste kommentarer

21.07 | 22:18

Hej jeg var med til at oprette ESK 534 Hawk fra dag 1 ved flyvestation Sigerslev . Jeg flyttede også med til flyvestation Karup . Vh palle s Nielsen .

16.07 | 06:30

Hej Arne. Tak for din mail. Altid velkommen på arkivet. Husk også vores anden hjemmeside klghis.com. Venlig hilsen

15.07 | 17:55

Hej
Navn Arne Ditlevsen. Jeg var konstabel i 534 fra 1. november 1963 til 31. Juli 1966. Jeg var i IFC og var ttr og mtr operatør.
En god tid.

14.07 | 07:08

Hej Torben. Det er iorden og jeg regner med, at du markerer billederne med "LUFTVET". Venlig hilsen