Luftforsvarets Veteraner

AMES Danmark

AMES ( AIR MINISTRY EXPERITAL STATION)  var navnet på British Air Ministry Radar udviklingsteam på Bawdsey Manor, det blev også navnet på Royal Air Force radar system under 2. verdenskrig. Bawdsey Manor var opført ved udmundingen af floden Deben, Suffolk og var erhvervet af Air Ministry  til udvikling af radarer for militært brug og var klassificeret hemmelig. Marconi UK producerede AMES radarsystemet til brug i ind- og udland. Træning af RAF og WAAF operatører foregik her. Radar systemet skulle bl.a. anvendes ved oprettelse af radarkæde stationer gennem England. Bawdsey Manor forsatte som RAF base  under den kolde krig og blev lukket i 1991. Stedet er i dag Ferie og Kursuscenter.

Opbygningen af det danske forsvar efter krigen skulle også omfatte en kontrol- og varslingstjeneste og i 1949 blev der oprettet en kommission med navnet Krigsministeriets - og Marineministeriets radarkommission af 1949, der s. å. modtog et tilbud fra det svenske flyvevåben om at overtage en del af deres kontrakt på MARCONI AMES udstyr. Prisen var ca. 200.000 pr. radar, det blev besluttet at anskaffe tre AMES-14 søgeradarer og to AMES-13 højdefindere. Materiellet skulle leveres i perioden ultimo 1950 til primo 1951 og primært benyttet til uddannelse og indhentning af erfaringer, Systemet/stationer var midlertidigt inden et egentligt og permanent kontrol- og varslingssystem skulle etableres.

AMES 13 højdefinder
AMES 13 højdefinder
AMES 14 søgeradar
AMES 14 søgeradar

Inden leveringen af Marconi udstyret formåede Søminevæsenets radiosektion imidlertid i foråret 1950 at flikke en radar sammen af en engelsk maritim Marconi 293 radar samt antennedele fra en tysk Würzburg Riese radar. Denne radar, benævnt ASTA efter dens kaldesignal, var transportabel og kørte rundt i Danmark for at finde egnede placeringer til de fremtidige radarstationer. Efter Danmarks turen blev ASTA opstillet i Værløse, og senere afløst af den første af de bestilte AMES stationer. Denne station overtog kaldesignalet ASTA, hvorefter den transportable radarstation fik navnet  ”GAMLE ASTA. Den blev i 1955 sendt til skrotning i Værløse.

GCI (Ground Control Interception) Værløse

AMES radarerne blev efter modtagelsen fordelt således:

  • GCI station VÆRLØSE med det ene AMES radar sæt (AMES 13 & 14)   1951-1959
  • GCI station KARUP med det andet AMES radar sæt (AMES 13 & 14) 1951-1956
  • Den tredje AMES 14 radar blev sat i depot til udskiftning, evt. reservedele og uddannelse.

Danske officerer gennemgik radarkurser på Bawdsey Manor ,England, hvorefter de startede uddannelsen af danske operatører (tellere, plottere og controllere).

AMES-14 med IFF antenne installeret.

Der blev gennem de kommende år udført modifikationer, der forbedrede kontrol- og varslingssystemet bl.a. nye højdefindere, varslingsradarer og det elektroniske  identifikationssystem (IFFSIF). Nye radarstationer blev opført og nogle blev lukket.

Med lukningen af GCI Værløse og GCI Karup blev AMES radarerne skubbet i baggrunden. Men i 1961 og 1962 blev der oprettet 2 radarenheder baseret på de gamle AMES radarer fra henholdsvis Karup og Værløse, de var gjort mobile af Flyvermaterielkommandoen, der indbyggede dem i 10 vogne trukket af Federal truck, De fik betegnelsen Flyverdetachement 623 (opstillet på flyvestation Skrydstrup) i 1962 og Flyverdetachement 624 (opstillet på Flyverdetachement Skovhuse) i 1961.

Der var planer om at flytte/opstille stationerne rundt i landet, men det det blev aldrig prøvet. Det var måske grundet de mange vogne, der skulle bruges og trækkes rundt i skiftende terræn, men det værste var, at stationerne ikke virkede operativt. De blev anvendt som træning og uddannelse på deres faste stationer og fik kun et par års levetid, inden de blev skrottet i 1963-64. Dermed sluttede AMES perioden i Danmark.

Tekst og billeder er fra: Wipedi og "Fra ASTA til Skylight og Gotham " af Finn Westergaard og "Luftforsvarets Grå Eminence" af H.A.Schrøder"                                                                              

Nyeste kommentarer

21.07 | 22:18

Hej jeg var med til at oprette ESK 534 Hawk fra dag 1 ved flyvestation Sige...

16.07 | 06:30

Hej Arne. Tak for din mail. Altid velkommen på arkivet. Husk også vores ...

15.07 | 17:55

Hej Navn Arne Ditlevsen. Jeg var konstabel i 534 fra 1. november 1963 t...

14.07 | 07:08

Hej Torben. Det er iorden og jeg regner med, at du markerer billeder...