Eskadrille 541

Middelgrundsfortet ligger ca. 7 km. fra Københavns centrum og havde til opgave, at hindre bombardement af København, at beskytte Københavns nordlige minespærring i Tragten og Hollænderdyb og at hindre fjendtlige enheder i at trænge ind i Tragten og Hollænderdyb.

Fundamentet er bygget af tømmersænkekasser og betonsænkekasser, der er sikret af kampestensglacis. Hele anlægget dækker et areal på 7 hektar og heraf dækker selve øen 4 hektar (ca. arealet af Kgs. Nytorv). Dækmolen omkranser selve øen med den våde grav og forthavnen.

Ud mod forthavnen ligger fredskasernen, der er i to etager og indeholder belægningsstuer, kabys, officersboliger og messer. I den nederste etages forlængelse ind i øen, ligger fortets kasematter, der blandt andet indeholder, ammunitions- magasiner, krigskaserne, hospital, kraftværk, søminestation og kontorer. Krigskasernen, der ligger i centrum af kasematterne, er beskyttet i vandret retning af 30 meter jord og i lodret retning af 13 meter jord. Skytset var opstillet i batterier på åbne betonfundamenter, der var anbragt i cirkelform omkring en centertravers. Alle batterierne var forbundet med en delvis overdækket ammunitionsgang, der stod i forbindelse med de underliggende ammunitionsmagasiner ved ammunitionselevatorer. Fortets ildledercentral var opstillet omkring centertraversen, der kronedes af et fyrtårn.

I 1894 blev skytset monteret og 27. april 1895 blev flaget hejst af Kystartilleriet. Bestykningen i 1895 bestod af: 5 stk. 30.5 cm. stålkanoner 12 stk. 17.0 cm. stålkanoner 6 stk. 120 mm hurtigskydende stålkanoner 7 stk. 37 mm hurtigskydende stålkanoner 8 stk. 8 mm dobbeltløbet mitrailleuse i feltlavet. Under Første Verdenskrig blev fortet yderligere armeret med: 3 stk. 75 mm hurtigskydende stålkanoner, 1 stk. 75 mm hurtigskydende stålkanon i luftaffutage og 1 stk. 47 mm hurtigskydende stålkanon i luftaffutage.

Under Første Verdenskrig, var fortet bemandet med 733 mand. I 1932 overtog marinen Middelgrundsfortet og det blev moderniseret, men besætningen blev skåret ned til 260 mand. Da tyskerne i april/maj 1940 overtog flere af kystforterne, forblev Middelgrundsfortet dog i dansk besiddelse til 29. august 1943.

Forholdene på Middelgrundsfortet var dog ret aparte, idet en tysk styrke var indlogeret i den østlige del af fortet, mens resten var belagt med danske orlogsgaster. Fra flagmasten vajede orlogsflaget og under det gik danskere og tyskere hver sin vagt, næsten side om side.

Da krigen sluttede i 1945 overtog den danske marine igen fortet og det gamle materiel blev udskiftet. Efter kommandostrygningen i 1962 blev alt skyts og ildledermateriel fjernet og den 1. april 1965 overtog Flyvevåbnet fortet for at benytte den som station for Raketeskadrille 541.

En større ombygning startede og endelig i oktober 1968 kunne Eskadrille 541 (ESK 541) flytte fra Flakfortet, hvor de havde været midlertidig opstillet, til Middelgrundsfortet hvor eskadrillen blev til 30. marts 1984, for derefter at blive flyttet til Stevnsfort. Der har altid været noget maritimt over ESK 541.

ESK 541 ude på Middelgrundsfort kunne siges at være sårbar. Dens mobilitet var selvsagt betinget af en indledende bådtransport af hvert enkelt stykke udstyr, hvorefter man så kunne køre videre ved egen hjælp. Luftværnsgruppen (LVG)/ESK 541 havde tre både kaldet LVG1, LVG2 og LVG3. Disse både transporterede personel og materiel fra Isbjørnen på Langelinie og Holmen til stillingen på Middelgrundsfortet hver dag og visa versa. Den 12. august 1981 blev der indgået et politisk forsvarsforlig, der fastlagde rammerne for fremtiden. Dette betød, at ESK 541 fredstidsplacering på Middelgrundsfortet var ved at nå til en ende.

Den 30. marts 1984 var det slut. Man forlod det gamle fort med dets stemning og atmosfære for at begynde en ny epoke placeret på Stevnsfort ikke langt fra Eskadrille 543 i Højerup.

Den 1. april 1989 blev ESK uddannelsesenhed for hele Luftværnsgruppen (LVG) og dens underlagte enheder, og det betød, at ESK nu skulle gå fra operativ skarp enhed, til at være den enhed der uddannede alle operatører og teknikere, som HAWK systemet anvender for at kunne opererer. Efter ESK 541 nedlæggelse 30. august 2000 overtog ESK 542 uddannelsesansvaret med domicil på Flyvestation Skalstrup.

                                                                                                

 

CHEFER FOR FLYVERDETACHEMENT 541 / ESKADRILLE 541

FLYVESTATION MIDDELGRUNDEN

 

Major                  Arne Th. Bruhn                    08 OKT  1964 - 16 SEP  1972

Major                  Preben R. Christensen        17 SEP  1972 -  09 SEP  1974

Major                  Vagn L. Svensson                10 SEP  1974 -30 NOV  1976

Major                  Peder M. Helstrup               01 DEC 1976 - 31 DEC 1978

Major                  Fini H. Olsen                        01 JAN  1979 - 18 OKT  1981

Major                  Knud Rasmussen                19 OKT  1981 - 31 JAN  1982

Major                  Erik Lyngbye                        01 FEB  1982 - 14 OKT  1984

Major                 Kurt H. Jepsen                      15 OKT  1984 - 30 JUN  1986

Major                 Jørgen B. Leimand                01 JUL  1986 - 29 FEB  1988

Kaptajn             Per J. Larsen                           01 MAR 1988 - 31 AUG 1989

Major                Holger Thuesen                     01 SEP  1989 - 31 JAN   1992

Major                Jørgen Bech                            01 FEB  1992 - 08 FEB  1993

Kaptajn             Flemming Lentfer                 09 FEB  1993 - 25 JUN  1993

Major                Bent K. Pedersen                   26 JUN  1993 - 31 JUL   1995

Major                Bernt B. Christiansen            01 AUG 1995 - 28 FEB  1996

Major                Bent K. Pedersen                   01 MAR 1996 - 28 JUN  1996

Major                Kim H.H. Jensen                   29 JUN  1996 - 31 AUG  1998

Major                Bent M. Kornum                   01 OKT  1998 - 30 OKT  1999

Premierløjtnant  Martin Jensen  fg. chef      01 NOV 1999 - 31 DEC 1999

Kaptajn            Alan Kiilerich                         01 JAN  2000 - 06 AUG  2000

Oberstløjtnant Bent K. Pedersen                    07 AUG 2000 - 31 AUG  2000

 

| Svar

Nyeste kommentarer

21.07 | 22:18

Hej jeg var med til at oprette ESK 534 Hawk fra dag 1 ved flyvestation Sigerslev . Jeg flyttede også med til flyvestation Karup . Vh palle s Nielsen .

16.07 | 06:30

Hej Arne. Tak for din mail. Altid velkommen på arkivet. Husk også vores anden hjemmeside klghis.com. Venlig hilsen

15.07 | 17:55

Hej
Navn Arne Ditlevsen. Jeg var konstabel i 534 fra 1. november 1963 til 31. Juli 1966. Jeg var i IFC og var ttr og mtr operatør.
En god tid.

14.07 | 07:08

Hej Torben. Det er iorden og jeg regner med, at du markerer billederne med "LUFTVET". Venlig hilsen