Anerkendelse

Aase Schioldan har i en årrække, både mens hun var i aktiv tjeneste og efter sin pensionering, været en af de ildsjæle, der har været med til at sætte Flyvevåbnet på landkortet. Hendes arbejde i foreningen Luftforsvarets Veteraner og i Flyvevåbnets Historiske samling har været præget af stort engegement og en omfattende arbejdsindsats ud over det sædvanlige.

Aase Schioldan har bl. a. på vegne af leder Flyvevåbnets Historiske Samling koordineret indsatsen omkring registrering af ting og genstande, samt afholdt kurser for pensionistgrupperne i registrering.

Aase Schioldan har i tillæg hertil haft centrale roller i koordinering og afvikling af Roskilde Air show. Hun har arbejdet som guide på Stevnsfortet siden 2008, og har herigennem også været med til at italesætte forsvarets og Flyvevåbnets indsats under den kolde krig.

Flyvevåbnets Jubilæumsfond ønsker derfor at honorere Aase Schioldan for at have ydet en påskønnelsesværdig indsats for Flyvevåbnet, herunder det historiske arbejde og arbejdet i foreningen Luftforsvarets Veteraner.

 

På fondens vegne

HENRIK RØBOE DAM “

LUFTVET ønsker tillykke med anerkendelsen og takker ligeledes for dit store arbejde i LUFTVET.

 

Major Kaj Larsen får overrakt legatet af Generalmajor Henrik Røboe Dam

LEGAT

Flyvevåbnets Jubilæumsfond har besluttet at tildele

Kaj Larsen

En legatportion på kr. 10.000.00 med følgende begrundelse:

 

Kaj Larsen har leveret en beundringsværdig indsats for at bevare historien om det jordbaserede luftforsvar og Luftværnsgruppen. Kaj Larsen redigeringsarbejde og hans utrættelige indsats med at indhente bidrag direkte fra berørte personer har været af et betydeligt omfang, og er blevet udmøntet i udgivelsen af to bind af Luftværnsgruppens historie, det første om NIKE-systemet og sidste bind af HAWK.

Kaj Larsen har desuden været særdeles aktiv i oprettelsen og driften af foreningen Luftforsvarets Veteraner, der bl.a. med udgangspunkt på Flyvestation Skalstrup gennemfører forskellige aktiviteter for foreningens medlemmer, som er med til at bevare deres tilknytning til Flyvevåbnet.

Flyvevåbnets Jubilæumsfond ønsker derfor at honorere Kaj Larsen for at have ydet en påskønnelsesværdig indsats og i højeste grad at have medvirket til bevarelsen af Flyvevåbnets historie og derigennem bidraget til Flyvevåbnets anseelse samt det almene kendskab til værnet. 

 

På fondets vegne

HENRIK RØBOE DAM

3. oktober 2011

  Forsvarets Medalje for Særlig Fortjenstfuld Indsats. Forsvarschefen tildeler herved

major Kaj Larsen

den af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Den 27. november 1991 approberede medalje.

 

 

Forsvarets Diplom for Særlig Fortjentsfuld  Indsats tildeles

kaptajn Aase Scioldan

 

Peter Bartram

general

 

 

 

Den 3. januar 2017 kl. 11.15 var Aase Schioldan og Kaj Larsen tilsagt til at møde i officersskolens  tidligere lokaler (auditoriet) i forbindelse med flyvevåbnets Chefkonference. De blev hentet ind i auditoriet og vist op på podiet, hvor Chefen for Flyverstaben generalmajor M.A.L.T. Nielsen  oplæste begrundelsen for tildeling af medalje og diplom :

 Pensioneret major Kaj Larsen har såvel i sin aktive tjenestetid og efter sin pensionering levret en beundringsværdig indsats for at bevare historien om det jordbaserede luftforsvar og Luftværnsgruppen. Kaj Larsen har desuden været særdeles aktiv i oprettelsen og driften af foreningen Luftforsvarets Veteraner, der bl.a. med udgangspunkt på Flyvestation Skalstrup gennemfører forskellige aktiviteter for foreningens medlemmer, som er med til at bevare deres tilknytning til Flyvevåbnet.

 Pensioneret kaptajn Aase Schioldan har i en årrække, både mens hun var i aktiv tjeneste og efter sin pensionering, været en af de ildsjæle, der har været med til at sætte Flyvevåbnet på landkortet. Hendes arbejde i foreningen Luftforsvarets veteraner og i Flyvevåbnets Historiske Samling har været præget af et stort engagement og en omfattende arbejdsindsats ud over det sædvanlige. 

| Svar

Nyeste kommentarer

21.07 | 22:18

Hej jeg var med til at oprette ESK 534 Hawk fra dag 1 ved flyvestation Sigerslev . Jeg flyttede også med til flyvestation Karup . Vh palle s Nielsen .

16.07 | 06:30

Hej Arne. Tak for din mail. Altid velkommen på arkivet. Husk også vores anden hjemmeside klghis.com. Venlig hilsen

15.07 | 17:55

Hej
Navn Arne Ditlevsen. Jeg var konstabel i 534 fra 1. november 1963 til 31. Juli 1966. Jeg var i IFC og var ttr og mtr operatør.
En god tid.

14.07 | 07:08

Hej Torben. Det er iorden og jeg regner med, at du markerer billederne med "LUFTVET". Venlig hilsen